Έναρξη επαγγέλματος πληροφορικού

Έδρα επιχείρησης
Η επιλογή της διεύθυνσης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι πολύ σημαντική διότι από αυτήν εξαρτώνται διάφορα θέματα όπως, το ενοικιαστήριο συμβόλαιο, ο συντελεστής ΦΠΑ, η υπαγωγή ή εξαίρεση στον ΟΑΕΕ, το αρμόδιο επιμελητήριο, η αρμόδια ΔΟΥ, οι εκπιπτόμενες δαπάνες (αν πρόκειται και για κατοικία), η υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα, κ.α.

Κωδικοί δραστηριότητας
Κάθε επιχείρηση πρέπει να δηλώσει τους κωδικούς αριθμούς των δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που θα ασκήσει. Δικαιούστε να δηλώσετε μέχρι 6 κωδικούς. Αν γνωρίζετε με ακρίβεια τη δραστηριότητα που θα ασκήσετε τότε δηλώστε τον 6ψήφιο ή 8ψήφιο κωδικό που της αντιστοιχεί. Αν πάλι θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία τότε δηλώστε 4ψήφιους ή 5ψήφιους κωδικούς, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα θεωρηθεί ότι ασκείτε όλες τις δραστηριότητες που ανήκουν στον κωδικό. Η επιλογή των ΚΑΔ θέλει προσοχή διότι από αυτήν εξαρτώνται διάφορα θέματα όπως, η εγγραφή σας σε επιμελητήριο (βλ. παρακάτω), το δικαίωμα συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα, η κατανομή των εσόδων της επιχείρησης στις διάφορες δραστηριότητες, κ.α.

Επιμελητήριο
Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται η εγγραφή σε επιμελητήριο (με μία εξαίρεση όπως θα δούμε παρακάτω). Οι πληροφορικοί που προέρχονται από σχολές μηχανικών (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών, κλπ.) έχουν το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ οι πληροφορικοί που προέρχονται από σχολές οικονομικής κατεύθυνσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς) έχουν το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εγγραφή στα δύο αυτά επιμελητήρια είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας στο αντικείμενο της πληροφορικής. Για τους πληροφορικούς που δεν θα επιλέξουν το ΤΕΕ ή το ΟΕΕ, καθώς και για όλους τους υπόλοιπους πληροφορικούς που δεν έχουν την εν λόγω επιλογή, υπάρχουν τα τοπικά Επιμελητήρια (εμπορικό, επαγγελματικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό) σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Με εξαίρεση την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, και τη Ροδόπη, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει μόνο ένα επιμελητήριο ανά περιφερειακή ενότητα οπότε η επιλογή είναι εύκολη. Στις τέσσερις αυτές περιοχές πρέπει να επιλέξετε το επιμελητήριο που ταιριάζει περισσότερο στις δραστηριότητές σας.

Προσοχή, η εγγραφή σε επιμελητήριο δεν είναι υποχρεωτική στην ακόλουθη περίπτωση: Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα (όπως ορίζεται στο Ν.2238/1994, άρθρο 48) απαλλάσσονται από την εγγραφή σε επιμελητήριο (βάσει της ΠΟΛ.1167/28-4-1993). Αυτό σημαίνει ότι αν όλοι οι ΚΑΔ που έχετε επιλέξει εμπίπτουν στο αντικείμενο του "προγραμματιστή", ή του "αναλυτή", ή του "ερευνητή", τότε δεν έχετε υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο. Πηγαίνετε στο αρμόδιο επιμελητήριο και ζητάτε μια "Βεβαίωση Απαλλαγής". Βγάλτε την μερικά αντίγραφα διότι τη χρειάζεστε κάθε φορά που θεωρείτε Βιβλία και Στοιχεία στη ΔΟΥ.

Κοινωνική Ασφάλιση (για κύρια και επικουρική σύνταξη)
Οι πληροφορικοί με τίτλο μηχανικού που επέλεξαν να εγγραφούν στο ΤΕΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων). Όλοι οι υπόλοιποι πληροφορικοί (με ή χωρίς τίτλο μηχανικού) ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών). Για κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η ασφάλιση στον ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) αντί για τον ΟΑΕΕ (λεπτομέρειες στην εγκύκλιο 80/2010 του ΟΑΕΕ).

Στην περίπτωση που είστε μισθωτός ιδιωτικού τομέα (π.χ. με ασφάλιση ΙΚΑ) και θέλετε να κάνετε παράλληλα και έναρξη ατομικής επιχείρησης (π.χ. με ασφάλιση ΟΑΕΕ), τότε δε χρειάζεται να γραφτείτε σε πολλαπλά ασφαλιστικά ταμεία, αλλά έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ποιον φορέα ασφάλισης θα διατηρήσετε (αυτό ισχύει για τους λεγόμενους "νέους" ασφαλισμένους που έχουν πρωτοεισέλθει στην κοινωνική ασφάλιση μετά την 1/1/1993).

Προσοχή: η εγγραφή στο ασφαλιστικό ταμείο πρέπει να γίνει πριν την έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ.

Ασφάλιση Υγείας
Η ασφάλιση υγείας παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης στο οποίο είναι κάποιος εγγεγραμμένος. Το ασφάλιστρο υγείας είναι ενσωματωμένο στο ασφάλιστρο της Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους. Ωστόσο, αν είστε φοιτητής και λαμβάνετε ασφάλιση υγείας από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχετε δικαίωμα ετήσιας απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας (με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διάστημα είστε φοιτητής), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης που έχετε εγγραφεί. Το ίδιο ισχύει και αν υπηρετείτε τη στρατιωτική σας θητεία.

Προσοχή: αν ασφαλιστείτε στον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να περιμένετε 4 μήνες (ενώ καταβάλλετε κανονικά τις εισφορές του κλάδου υγείας) πριν αποκτήσετε το δικαίωμα να αιτηθείτε και να λάβετε Βιβλιάριο Υγείας (δηλ. τους 4 πρώτους μήνες δεν θα έχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη).

Έναρξη στη ΔΟΥ
Συμπληρώνετε και καταθέτετε στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο Μ2 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα παραπάνω βήματα τα οποία βεβαιώνουν: α) την έδρα της επιχείρησης, β) την εγγραφή/απαλλαγή από επιμελητήριο, και γ) την έναρξη της ασφάλισης.

Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
Συμπληρώνετε και καταθέτετε στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο B1 με το οποίο θα θεωρήσετε τα διάφορα φορολογικά έντυπα (π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, κλπ). Από 1-1-2013 τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους) δεν απαιτούν θεώρηση.

Καθεστώς ΦΠΑ
Αν σκοπεύετε να μην έχετε γενικό πελατολόγιο αλλά να παρέχετε υπηρεσίες σε τρεις επιχειρήσεις το πολύ (ή σε περισσότερες επιχειρήσεις αλλά σε αυτή την περίπτωση τα έσοδά σας θα πρέπει να προέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 75% από μία μόνο επιχείρηση), τότε η εργασία σας μπορεί να θεωρηθεί "εξαρτημένη" και έχετε το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να απαλλαγείτε από το καθεστώς ΦΠΑ. Δηλαδή δε θα χρειάζεται να χρεώνετε ΦΠΑ στους πελάτες σας, ούτε φυσικά και να το αποδίδετε στη ΔΟΥ εκ μέρους τους. Και θα απαλλαγείτε και από τις τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Προϋπόθεση για αυτό είναι να συνάψετε μια Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας με την επιχείρηση που θα συνεργαστείτε και να καταθέσετε στη συνέχεια τη σύμβαση αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ. Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα. Αν απαλλαγείτε από το ΦΠΑ δεν θα μπορείτε να συμψηφίζετε το ΦΠΑ των δαπανών σας με το ΦΠΑ των εσόδων σας, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι το ΦΠΑ που πληρώνετε για τις επαγγελματικές σας δαπάνες δεν θα σας επιστρέφεται.


τελευταία ενημέρωση 16/2/2016